แผนที่


แผนที่ตำบล
(ระบุที่ตั้ง กศน.ตำบล สถานที่สำคัญและเส้นทางคมนาคม)

ที่ตั้งอาณาเขต
          ตำบลโนนสะอาด เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด  พื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนไปทางทิศเหนือของอำเภอโนนสะอาด  มีการคมนาคมสะดวก  ทั้งทางรถยนต์  และทางรถไฟ  เดินทางจากจุดตำบลไปยังกรุงเทพมหานคร  ผ่านจังหวัดขอนแก่น  โดยทางหลวงมิตรภาพ  หมายเลข  2  ประชากรตำบลโนนสะอาด  เป็นชนพื้นเมืองอีสานที่อพยพมาจากหลายจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เช่น  นครราชสีมา  อุบลราชธานี  มหาสารคม  กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด  หนองคาย  ขอนแก่น   สุรินทร์  และชาวจีน กระจายครอบครัวอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ  ในตำบลโนนสะอาด
          ตำบลโนนสะอาดมีพื้นที่  ทั้งหมด  26,875  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้ 
          ทิศเหนือ          ติดต่อเขต         ตำบลปะโค  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี
          ทิศตะวันออก     ติดต่อเขต         ตำบลบุ่งแก้ว  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
          ทิศตะวันตก      ติดต่อเขต         ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ  อำเภอโนนสะอาด   จังหวัดอุดรธานี
          ทิศใต้             ติดต่อเขต         ตำบลโคกกลาง  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น